I've just thought...

WORDS TO PONDER FROM ALLAN K:

Kung mamamatay ka na bukas...

... BAKIT HINDI PA NGAYON?!