a very geeky expression


WILL YOU PLEASE
EVAPORATE?!

-- sasabihin mo sa tao kapag nairita ka sa kanya to put him off your sight.

PHOTO CREDIT: Unknown (thanks to the person for sharing this pic)