ANG PLASTIK

kayo na ang humusga kung ang titulo ng akdang ito ay tungkol sa materyal na bagay.